Diajar Basa Sunda


  1. KECAP PANGANTEUR.

Dina basa sunda aya nu disebut kecap panganteur, boh kecap panganteur pagawean  boh kecap panganteur kaayaan. Iyeu kecap pangateur teh gunana pikeun ngantebkeun caritaan. Mangga titenan kecap kecap di handap ieu      :

–   am  dahar

–   barakatak  seuri

–   bek  dahar

–   berebet  lumpat

–   berewek soek/soeh

–   biur  ngapung

–   blak  nangkarak

–   blok  Bahe

–   blug  labuh

–   bluk  nangkuban

–   bray  beunta

–   bray  beurang

–   bray  caang

–   bray  muka

–   breg  hujan

–   brus  mandi

–   bus  asup

–   cat  unggah

–   celengkeung ngomong/nyarita

–   celengok  nyium

–   cep  tiis

–   cer  kiih

–   ceuleukeuteuk  seuri

–   cikikik  seuri

–   clak  tumpak

–   cleng  ngacleng

–   clik  murag

–   cong nyembah

–   crot  nyiduh

–   deker  dahar

–   deker  digawe

–   dug  sare

–   gampleng  nampiling

–   gantawang nyarekan

–   gap  nyagap/nyabak

–   gaplok  nyabok

–   gedig  leumpang

–   gek  diuk

–   geleber  hiber

–   geleser  maju

–   gerewek  ceurik

–   gewewek ngegel

–   gok  amprok

–   goledag ngedeng/ngagoler

–   hing ceurik

–   jedak  diadu

–   jeduk  tidagor

–   jep jempling/jempe

–   jleng luncat

–   jol (torojol) datang

–   jrut turun

–   jung nangtung

–   kerewek nyekel

–   kop nyokot

–   kuniang hudang

–   lar  liwat

–   lat  poho

–   leguk  nginum

–   lek  neuereuy

–   leos  indit

–   lep  teuleum

–   les  leungit

–   luk  tungkul

–   nging (ngeng) ceurik

–   nyah beunta

–   nyeh imut

–   nyel ambek

–   nyot udud

–   orolo utah

–   paralak  hujan

–   pelenyun  udud

–   pes  pareum

–   pluk murag

–   pok  ngomong

–   pudigdig nafsu/ambek

–   rap dibaju/make papakean

–   reg  eureun

–   regot (rot) nginum

–   rengkenek  ngibing/ngigel

–   rep tiis/jempe/simpe

–   reup  sare

–   reup  poek

–   reup  peureum

–   sebrut  narajang

–   segruk  ceurik

–   sirinting/sirintil  nyampeurkeun

–   terekel  naek

–   tret  nulis

  1. NGARAN ANAK SATO

Anak

Anjing              disebut  kirik / kicik

Bangong           disebut  begu

Bandeng           disebut nanar

Banteng            disebut  bangkanang

Bangbung         disebut kuuk

Bangkong         disebut buruy

Belut                disebut kuntit

Bogo                disebut  cingok

Boncel              disebut  bayong

Buhaya disebut  bocokok

Deleg/Gabus     disebut  boncel/kocolan/kokocolan

Entog/meri        disebut  titit

Embe               disebut  ceme

Gajah               disebut  menel

Hayam             disebut  ciak/pitik

Japati               disebut  piyik

Kancra             disebut  badal

Keuyeup          disebut  bonceret

Kuda                disebut  belo

Kukupu            disebut  hileud

Kutu                 disebut  kuar

Lauk                disebut  kebul/burayak

Lele                  disebut  nanahaon

Lubang             disebut  leungli

Maung              disebut  aom

Monyet            disebut  begog

Munding           disebut  eneng

Reungit             disebut  utek-utek

Sapi                 disebut  pedet

Ucing               disebut  bilatung

  1. NGARAN KEKEMBANGAN

Kembang

Awi            disebut eumbreuk

Bako          disebut  bosongot

Bawang      disebut  ulated

Bolang        disebut ancal

Boled         disebut tela

Cabe          disebut bolotot

Cau            disebut jantung

Cengek      disebut pencenges

Cikur          disebut jelentuk

Eurih          disebut ancul

Gedang      disebut ingwang

Genjer        disebut gelenye

Hoe            disebut bubuay

Honje         disebut combrang

Jaat            disebut jalinger

Jambe        disebut mayang

Jambu aer   disebut lenyap

Jambu batu disebut karuk

Jarak uling disebut

Jengkol       disebut merekenyenyen

Jeruk          disebut angkruk/angkes

Jotang        disebut puntung

Kadu          disebut olohok/ colohok

Kapala       disebut suligar

Peuteuy      disebut pendul

Kaso          disebut curiwis

Kawung     disebut pengis

Koneng      disebut badul

Kulur          disebut pelepes

Laja           disebut jamotrot

Leunca       disebut pengit

Limus         disebut seleksek

Lopang       disebut cacas

Muncang    disebut rinduy

Pare           disebut ringsang

Peuteuy      disebut pendul

Salak          disebut sedek/gojod

Sampeu      disebut dingdet

Taleus        disebut ancal

Tanglik       disebut uceng

Terong       disebut moncorong

Tiwu           disebut badaus

Waluh        disebut alewoh

  1. NGARAN PATUKANGAN

Anjun  nyaeta tukang nyieun parabot tina taneuh.

Bujangga  tukang nyieun/nulis carita.

Candoli  tukang ngajaga pabeasan di nu kariaan ( biasa awewe ).

Gending  tukang nyien parabot tina kuningan.

Kabayan tukang dititah ka ditu ka dieu.

Kajineman  nyaeta 1) mandor sakitan  2) tukang ngajaga jinem (nu dihukum).

Kabojengkeng  tukang  ngagusur padati.

Kulaer  nyaeta kusir anu tumpakna dina kuda kareta panggung.

Kuncen  nyaeta tukang ngurus kuburan.

Legig tukang ngasruk dina pamoroan.

Malim tukang nalukkeun sasatoan.

Maranggi tukang nyieun landean jeung sarangka keris.

Merebot tukang nakol bedug.

Nyarawedi tukang ngagosok permata.

Pakacar nyaeta bujang, juru laden.

Palatuk nyaeta iber anu tumpak kuda saheulaaneun pangagung.

Peledang tukang nyieun parabot tina tambaga.

Palika tukang teuleum.

Pamatang tukang moro (anu sok ngagunakeun tumbak).

Pamayang tukangngala lauk di laut.

Panday tukang nyieun parabot tina beusi.

Paneresan tukang nyadap.

Paninggaran tukang moro.

Sarati tukang ngusir gajah.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: